Doa Upacara Bendera Hari Senin Teks

Teks Doa Upacara Bendera Hari Senin Terbaru - Pada Setiap hari senin kita sebagai siswa sekolah selalu melaksanakan Upacara Bendera dan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Namun berhubung admin beragama Islam maka disini akan membagikan tentang Teks Doa Upacara Bendera Hari Senin untuk orang Islam. Langsung saja berikut dibawah ini Doa Nya :

Teks Doa Upacara Bendera Hari Senin Terbaru Doa Upacara Bendera Hari Senin Teks
Seorang anak laki-laki SD sedang membaca Doa Upacara Bendera

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ALHAMDULILLAHIRABBIL 'ALAMIN, WASSALATU WASSALA MU 'ALAASRAFIL MURSALIN.YA ALLAH YA TUHAN KAMI, KEPADAMU KAMI MENYEMBAH DANKEHADIRATMU KAMI MENYERAHKAN DIRI. ENGKAULAH YANG MAHAESA, MAKA KUASA, MAHA SUCI DAN MAHA TINGGI.MAKA ENGKAULAH YANG KAMI PUJA DAN KAMI PUJI.KAMI INI ADALAH HAMBA-HAMBAMU YANG INGIN BERBAKTIDAN MENGABDI KEPADAMU YA ALLAH, KEPADA IBU PERTIWI, KEPADABANGSA KAMI, KEPADA NEGARA KAMI DAN KEPADA SEMUA GURUKAMI. KARENA ITU BERIKANLAH KAMI KEKUATAN LAHIR DAN BATINDAN TUNJUKILAH KAMI JALAN YANG LURUS DAN BENAR, JALAN YANGENGKAU RIDHAI.YA ALLAH YA TUHAN KAMI, SELAMATKANLAH DIRI KAMI,BANGSA KAMI DAN NEGARA KAMI DARI SEGALA UNSUR DAN ANASIR YANG TIDAK KAMI INGINI.YA ALLAH YA TUHAN KAMI, JAUHKANLAH DIRI KAMI DARISEMUA PERBUATAN YANG TERNODA DAN BERDOSA, DARI SEMUATINGKAH LAKU DAN AKHLAK KAMI YANG TIDAK SESUAI DENGANKEPRIBADIAN BANGSA KAMI DENGAN HAKIKAT JIWA FILSAFATNEGARA KAMI, PANCASILA.YA ALLAH YA TUHAN KAMI, BERIKANLAH KAMI TAUFIQ DANHIDAYAHMU UNTUK DAPAT BERBUAT KEBAJIKAN KEPADAMU YAALLAH, KEPADA BANGSA KAMI. SELAGI HAYAT DIKANDUNG BADANDAN TERIMALAH KAMI DENGAN KEAMPUNAN DAN KERAHIMANMU.SUHANAKALLAHUMMA RABBUL IZZATI ‘AMMA YASHIFUN,WASSALATU WASSALAMU ‘ALA SAIDIL MURSALIN, WA’ALA ALIHI WAASHABIHI AJMA’IN. AMIN YA ALLAH


Bismillahhirrahmanirrahim
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.Maha suci Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Segalasesuatu atas kodrat dan iradat-Nya. Tidak ada makhluk yang dapatberbuat sekehendaknya, tanpa seizing Allah Yang Maha Kuasa.Pada hari ini, kami sekeluarga besar ( Sebutkan Nama Sekolah ) melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindungan-Mu ya Allah kepada kami, di saat-saat melaksanakan upacara ini.Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibukami, serta guru-guru kami, karuniakanlah kesabaran, ketahanan,dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami.Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan danrintangan, jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanansekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajardengan tenang.Ya Allah, limpahkan kepada warga sekolah kami taufik danhidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, danagama.

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaadzabannar wal hamdulillahi rabbil aalamin.
Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami.Wassalamualaikum Wr. Wb

Semoga Teks Doa Upacara Bendera dapat membantu bagi para siswa yang suka melaksanakan upacara bendera setiap senin. Selamat Belajar !