Sistem Pemerintahan Malaysia

Malaysia merupakan negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia, Thailand, Brunei, dan Singapura. Malaysia merupakan negara Monarki Konstitusional. Sistem Ketatanegaraan Malaysia yaitu warisan Jajahan Inggris. 
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia yaitu Parlementer(Parlimen Westminster Inggris). Ketua Kerajaan atau Kepala Pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sedangkan Ketua Negara atau Kepala negara dijabat oleh Yang diPertuan Agung.

Pembagian Kekuasaan Negara
Terdapat tiga badan/lembaga negara utama dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu:
  • Badan Perundangan (Legislatif)
  • Badan Pemerintah(Eksekutif)
  • Badan Kehakiman(Yudikatif)

Badan Perundangan
Badan Perundangan/Legislatif mempunyai kewenangan mengubah undang-undang. Parlimen terdiri daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan dua Dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat
Yang di-Pertuan Agong
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yaitu Ketua Negara/Kepala Negara yang mengambil keutamaan mengatasi semua orang dalam komplotan dan dihentikan dikenakan dakwaan dalam apa-apa juga perbicaraan dalam mana-mana mahkamah. 
Dewan Negara
Dewan Negara yaitu Majlis Tertinggi yang berperanan membahaskan sesuatu rang undang-undang dengan lebih detail. Ia juga bertanggungjawab membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan publik. 
Dewan Rakyat

Dewan Rakyat yaitu majelis khusus untuk rakyat membawa aspirasi rakyat melalui wakil-wakil mereka di parlemen. Anggota Dewan Rakyat dipilih secara pribadi oleh rakyat dalam pilihan raya umum. 

BADAN PEMERINTAH (EKSEKUTIF)

Badan pemerintah atau direktur yaitu tubuh yang menjalankan melakukan roda pemerintahan dengan sejalan konstitusi.
Jemaah Menteri
Jemaah Menteri yaitu tubuh yang melakukan kuasa direktur yang dipegang oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 

Majlis Raja-Raja

Majlis Raja-Raja mengandungi semua Raja Melayu & Yang di-Pertuan Agong. 
Badan Kehakiman 

Badan Kehakiman merupakan tubuh ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Kekuasaan kehakiman ini dipengang oleh Mahkamah Tinggi & Mahkamah Rendah.