Contoh Soal PG Biologi Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban Part-6

Contoh Soal PG Biologi Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban Part-6 adalah postingan soal-soal pilihan ganda bab 3, Struktur dan Fungsi Jaringan Penyusun Organ pada Sistem Koordinasi, seperti soal tentang struktur dan fungsi sel  pada sistem regulasi dan kelainan yang terjadi pada sistem regulasi. Tentunya berbeda dengan materi sebelumnya (Bab 2), yang berisikan materi soal tentang struktur dan fungsi jaringan pada sistem ekskresi (soal nomor 46-55).

Berikut dibawah ini, soal PG Biologi kelas 11 semester genap K13 edisi revisi dilengkapi kunci jawaban, untuk siswa SMA/MA, dimulai dari pertanyaan nomor 56.

56. Fungsi saluran Eustachius pada telinga adalah ….
a. menghubungkan membran timpani dengan koklea
b. menghubungkan tulang-tulang pendengaran dengan selaput pendengaran
c. menghubungkan bagian telinga tengah dengan rongga faring
d. menghubungkan alat korti dengan perilimfa
e. menghubungkan jendela lonjong dengan jendela bulat
Jawaban:  c. menghubungkan bagian telinga tengah dengan rongga faring

57. Saraf parasimpatik memiliki fungsi untuk ….
a. melindungi akson dan memberikan nutrisi
b. mengatur impuls dari neuron sensorik ke neuron motoric
c. mempercepat kerja organ-organ tubuh
d. menghentikan kerja organ-organ tubuh
e. memperlambat kerja organ-organ tubuh
Jawaban:  e. memperlambat kerja organ-organ tubuh

58. Kelenjar yang terbesar di dalam tubuh dan memiliki fungsi paling penting adalah ….
a. tiroid
b. paratiroid
c. pankreas
d. hipofisis
e. adrenalin
Jawaban: a. tiroid

59. Ransangan pada gerak refleks yang diolah dengan jalan terpendek, yaitu ….
a. lengkung refleks
b. viseral eferen
c. neuron sensorik
d. neuron konektor
e. neuron motorik
Jawaban: a. lengkung refleks

60. Saraf motorik membawa rangsangan dari ….
a. alat-alat panca indera ke sarat parasimpatik
b. otot-otot ke susunan saraf simpatik
c. pusat saraf ke otot-otot
d. alat-alat panca indera ke pusat saraf
e. alat-alat indera ke saraf parasimpatik
Jawaban: c. pusat saraf ke otot-otot

61. Sekelompok sel sel yang berfungsi mengenali rangsangan disebut....
a. sinapsis
b. badan sel
c. reseptor
d. efektor
e. ganglion
Jawaban: c. reseptor

62. Saraf motorismembawa rangsangan dari....
a. otot-otot indera ke saraf parasimpatik
b. otot-otot ke susunan saraf simpatik
c. pusat saraf ke otot-otot
d. alat-alat panca indera ke pusat saraf
e. otot-otot e saraf pusat
Jawaban: c. pusat saraf ke otot-otot

63. Fungsi saraf antara lain sebagai penghantar rangsangan/ impuls saraf.impuls saraf pada sel saraf sensorik bergerak dari….
a. mielin ke nodus ranvier
b. dendrit ke neurit
c. myelin ke neurilema
d. neurit ke denrit
e. neurilema ke akson
Jawaban:  b. dendrit ke neurit

64. Sedangkan sel saraf yang menerima impuls saraf dan berhubungan dengan efektor adalah....
a. sensorik
b. konektor
c. eferen
d. motorik
e. adjustor
Jawaban: d. motorik

65. Otot merupakan saraf pusat. Bagian otak yang menjadi pusat pengaturan pernapasan adalah….
a. medula oblongata
b. sumsum tulang belakang
c. serebelum
d. hipotalamus
e. serebrum
Jawaban: a. medula oblongata

66. Sistem saraf pusat terdiri dari ….
a.  saraf simpatik dan parasimpatik
b. saraf cranial dan saraf spinal
c. otak dan saraf tepi
d. otak dan saraf otonom
e. otak dan sumsum tulang belakang
Jawaban: e. otak dan sumsum tulang belakang

67. Saraf parasimpatik berpengaruh terhadap aktivitas beberapa organ kecuali …
a. kontraksi pembuluh darah
b. pengecilan pupil
c. peningkatan sekresi kelenjar saliva
d. pengecilan bronkus
e. kontraksi dinding usus
Jawaban: a. kontraksi pembuluh darah

68. Bagian dari neuron yang berfungsi untuk menerima impuls adalah ….
a. neurit
b. dendrit
c. badan sel
d. sel Schwann
e. inti sel
Jawaban: b. dendrit
Baca juga: Contoh Soal USBN Biologi SMA dan Kunci Jawabannya
69. Neuron yang berfungsi menghantarkan impuls saraf dari alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang adalah ….
a. neuron asosiasi
b. neuron sensorik
c. neuron motoric
d. neuron konektor
e. neuron adjustor
Jawaban: b. neuron sensorik

70. Makanan yang dapat dirasakan bagian-bagian lidah pada ujung, pinggir (tepi) depan, dan pangkal berturut-turut adalah ….
a. pahit, asam, manis
b. asam, manis, pahit
c. manis, asin, asam
d. manis, asin, pahit
e. manis, asam, pahit
Jawaban: d. manis, asin, pahit

Lanjut ke soal penilaian tengah semester genap => Contoh Soal UTS/PTS Biologi Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban